Hội nghị tổng kết năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2020

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Người sử dụng lao động và Người lao động, ngày 14/01/2020 Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và Hội nghị người Lao động năm 2020.

Về tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Tấn Lộc – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sonadezi, các ông/ bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB.NV Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

Trong năm 2019, với sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể CB.NV, Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước do cấp trên giao.

Để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân và tập thể tiêu biểu trong quá trình một năm làm việc đã nổ lực cho thành công chung của Công ty, được sự thống nhất của Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã quyết định khen thưởng cho các các nhân và đoàn thể của Công ty đạt thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua yêu nước năm 2019.

Tổng kết năm 2019, Công ty đã công nhận và khen thưởng danh hiện “Lao động tiên tiến” cho 06 tập thể và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 08 cá nhân. Đồng thời, Công ty đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp trên xem xét công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho tập thể Công ty CP Sonadezi Giang Điền và công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh” cho 01 cá nhân của Công ty.

Ngoài ra, trong năm 2019 Công ty cũng ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức đoàn thể vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty và khen thưởng cho tập thể Công đoàn cơ cở và Chi Đoàn Công ty.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã phát động thi đua phong trào thi đua đến toàn thể CB.NV Công ty và giao Kế  hoạch năm 2020 cho các Phòng trực thuộc Công ty. Đại diện tập thể CB.NV Công ty, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Kinh doanh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua 2020 của Ban lãnh đạo Công ty.

Thực hiện Điều 9 Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, cùng ngày Ban lãnh đạo Công ty CP Sonadezi Giang Điền phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người Lao động năm 2020.

Tại Hội nghị, Đại diện Người sử dụng lao động đã trình bày các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tình hình thực hiện chế độ chính sách liên quan đến Người lao động, báo cáo công khai tài chính về việc trích, lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi… Qua đó, CB.NV tham dự Hội nghị đã thảo luận về các nội dung báo cáo và đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020 với tỷ lệ đồng thuận 100%.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết năm 2019:


CB.NV Công ty tham Hội nghị Tổng kết năm 2019 và Hội nghị Người lao động 2020


Ông Nguyễn Thế Phòng – Chủ tịch HĐQT Công ty trao thưởng cho các tập thể Lao động tiên tiến năm 2019


Bà Nguyễn Thị Hạnh – Tổng Giám đốc trao thưởng cho các cá nhân Chiến sỹ Thi đua cơ sở năm 2019


Ông Hà Điệp – Phó Tổng Giám đốc trao thưởng cho các nhân đạt danh hiệu Lao động giỏi năm 2019


Bà Nguyễn Thị Hạnh – Tổng Giám đốc trao thưởng cho tập thể Công đoàn cơ sở và Đoàn Chi đoàn Công ty


Bà Nguyễn Thị Hạnh – Tổng Giám đốc giao Kế hoạch năm 2020 cho các Phòng của Công ty


Ông Hà Điệp – Phó Tổng Giám đốc phát động phong trào thi đua năm 2020


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Kinh doanh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020


Ông Phạm Văn Tỉnh – Giám đốc Hành chính Nhân sự báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến Người lao động


Bà Nguyễn Bách Thảo – Kế toán trưởng báo cáo công khai tình hình tài chính, trích lập các quỹ


Bà Cao Thị Lệ Thu – Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2019


Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2020


Ban lãnh đạo và CB.NV Công ty chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc Hội nghịTin tức liên quan

Hội nghị Người lao động năm 2024 và Tổng kết năm 2023

Hội nghị Người lao động năm 2024 và Tổng kết năm 2023

Hội nghị người lao động và tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm là hoạt động thường niên tại Công ty. Đây là dịp để CB.NV công ty cùng nhau nhìn lại những tồn tại, khó khăn trong năm qua, đồng thời đưa ra phương hướng giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm tới.
Tổng kết Hội thao Cụm thi đua số 01 năm 2023

Tổng kết Hội thao Cụm thi đua số 01 năm 2023

Trong khuôn khổ các nội dung thi đấu của Cụm thi đua số 01 năm 2023, vào sáng ngày 25/8/2023 Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đã tổ chức khai mạc 02 nội dung thi đấu còn lại của Hội thao là Thi hát Karaoke, Nấu ăn và tổ chức Lễ tổng kết Hội thao Cụm thi đua số 01. 
Giải thi đấu Bóng bàn - Cụm thi đua số 1

Giải thi đấu Bóng bàn - Cụm thi đua số 1

Tiếp tục triển khai các giải đấu trong khuôn khổ Hội thao Cụm thi đua số 1 năm 2023, Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền với tư cách là Cụm trưởng đã tổ chức Giải thi đấu Bóng bàn vào sáng ngày 01/8/2023.