Công ty CP Sonadezi Giang Điền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Vào sáng ngày 21/5/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã được tổ chức thành công.

Tại Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 về chi trả thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; thông qua việc phân phối lợi nhuận 2023; cùng các phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

Cổ đông thảo luận tại Đại hội

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội cũng đã thành công bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2022 - 2027).


Ông Hoàng Sỹ Quyết (giữa) trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Bà Nguyễn Thị Huyền Trang (giữa) trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch HĐQT (trái) và Ông Hoàng Sỹ Quyết - Tổng Giám đốc (phải) tặng quà triân thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát đã miễm nhiệm.

Tin tức liên quan

Hội nghị Người lao động năm 2024 và Tổng kết năm 2023

Hội nghị Người lao động năm 2024 và Tổng kết năm 2023

Hội nghị người lao động và tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm là hoạt động thường niên tại Công ty. Đây là dịp để CB.NV công ty cùng nhau nhìn lại những tồn tại, khó khăn trong năm qua, đồng thời đưa ra phương hướng giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm tới.
Tổng kết Hội thao Cụm thi đua số 01 năm 2023

Tổng kết Hội thao Cụm thi đua số 01 năm 2023

Trong khuôn khổ các nội dung thi đấu của Cụm thi đua số 01 năm 2023, vào sáng ngày 25/8/2023 Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền đã tổ chức khai mạc 02 nội dung thi đấu còn lại của Hội thao là Thi hát Karaoke, Nấu ăn và tổ chức Lễ tổng kết Hội thao Cụm thi đua số 01. 
Giải thi đấu Bóng bàn - Cụm thi đua số 1

Giải thi đấu Bóng bàn - Cụm thi đua số 1

Tiếp tục triển khai các giải đấu trong khuôn khổ Hội thao Cụm thi đua số 1 năm 2023, Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền với tư cách là Cụm trưởng đã tổ chức Giải thi đấu Bóng bàn vào sáng ngày 01/8/2023.