Liên hệ

Công ty CP Sonadezi Giang Điền

  • Tầng 1, Số 1, Đường 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
  • (+84) (0251) 3833388
  • (+84) (0251) 3833399