Giới thiệu

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung nguồn lực sẵn có vào những lĩnh vực thế mạnh mũi nhọn nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

KHU CÔNG NGHIỆP GIANG ĐIỀN - Tâm điểm thu hút đầu tư

  • Vị trí địa lý đắc địa giúp giao thương thuận lợi
  • Điều kiện địa chất tốt với nền đất cứng tiết kiệm chi phí xây dựng
  • Sản phẩm đất công nghiệp và nhà xưởng đa dạng
  • Giá thuê cạnh tranh và chính sách thanh toán hợp lý
  • Nơi tập trung nguồn lao động dồi dào
  • Hỗ trợ miễn phí thực hiện các thủ tục pháp lý
  • Tư vấn pháp lý trong suốt thời gian hoạt động

Tin tức

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền kính gửi đến Quý cổ đông tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thông báo mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty
Thông báo về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Thông báo về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Công ty CP Sonadezi Giang Điền kính thông báo đến Quy khách hàng về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Cao ốc Sonadezi và KCN Giang Điền

 

Hội nghị Người lao động Công ty CP Sonadezi Giang Điền năm 2021

Hội nghị Người lao động Công ty CP Sonadezi Giang Điền năm 2021

Ngày 22/01/2021 Công ty CP Sonadezi Giang Điền phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người Lao động năm 2021.