Giới thiệu

Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung nguồn lực sẵn có vào những lĩnh vực thế mạnh mũi nhọn nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.

KHU CÔNG NGHIỆP GIANG ĐIỀN - Tâm điểm thu hút đầu tư

  • Vị trí địa lý đắc địa giúp giao thương thuận lợi
  • Điều kiện địa chất tốt với nền đất cứng tiết kiệm chi phí xây dựng
  • Sản phẩm đất công nghiệp và nhà xưởng đa dạng
  • Giá thuê cạnh tranh và chính sách thanh toán hợp lý
  • Nơi tập trung nguồn lao động dồi dào
  • Hỗ trợ miễn phí thực hiện các thủ tục pháp lý
  • Tư vấn pháp lý trong suốt thời gian hoạt động

Tin tức

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Sáng ngày 12/4/2019, Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại Tòa nhà Sonadezi.
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo đến quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau: