Thu hút đầu tư tỉnh Đồng Nai 09 tháng đầu năm 2020

Tính đến ngày 30/9/2020, tại 32 KCN Đồng Nai đã có 43 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số 1.826 dự án; trong đó, 1.345 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 25.911,1 triệu USD, vốn thực hiện 19.916,7 triệu USD và 481 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 63,47 tỷ đồng.

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2020, các KCN Đồng Nai thu hút 79 dự án đầu tư mới; trong đó có 56 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 250,9 triệu USD và 23 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 1.921,1 tỷ đồng; điều chỉnh 440 dự án FDI, trong đó 85 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng 641,9 triệu USD; 03 dự án giảm vốn với tổng vốn giảm 12,9 triệu USD; điều chỉnh 24 dự án trong nước, trong đó 06 dự án tăng vốn với vốn tăng là 588,67 tỷ đồng.

Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2020 là 879,9 triệu USD, đạt 79,9% kế hoạch năm (1,1 tỷ USD) và đạt 66,32% so với cùng kỳ năm 2019 (1.326,69 triệu USD). Thu hút đầu tư trong nước đạt 2.509,8 tỷ đồng, đạt 125,5% kế hoạch năm (2.000 tỷ đồng) và đạt 132% so với cùng kỳ năm 2019 (1.889,9 tỷ đồng).

(Nguồn: diza.dongnai.gov.vn)

Tin tức liên quan

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.