Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Sonadezi Giang Điền định hướng trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và dân dụng cùng với năng lực tài chính vững mạnh, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn và mạng lưới quan hệ đối tác rộng lớn, tin cậy.

Sứ mệnh

Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ bất động sản công nghiệp và dân dụng chất lượng cao cùng với sự hỗ trợ tận tâm, xuyên suốt đến khách hàng và nhà đầu tư.

Hướng đến sự phát triển bền vững thông qua những giá trị thiết thực mang lại cho khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng.


Giá trị cốt lõi

Tin cậy: Sự tin cậy đến từ những cam kết được thực hiện thể hiện qua những giá trị thiết thực chúng tôi mang lại cho khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.

Hợp tác: “Khách hàng chính là đối tác chiến lược” là phương châm hoạt động của Sonadezi Giang Điền. Chỉ có thông qua hợp tác, những khó khăn, thách thức sẽ được loại bỏ, những cơ hội sẽ được chuyển hóa thành những thành công trong kinh doanh.

Cải tiến: Bằng việc lắng nghe và hiểu rõ những mong muốn của khách hàng, đối tác, Sonadezi Giang Điền luôn không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Trách nhiệm: Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, Sonadezi Giang Điền luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng.