Công bố thông tin môi trường các dự án của Công ty năm 2019

Thực hiện theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác của Chính phủ, định kỳ hàng năm Công ty CP Sonadezi Giang Điền công bố thông tin môi trường cho cộng đồng dân cư đối với các dự án do Công ty làm chủ đầu tư trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty. 
Các thông tin công bố bao gồm: thông tin chung về dự án, hồ sơ pháp lý, hiện trạng cơ sở hạ tầng, tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của 02 dự án Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và Cao ốc Sonadezi (phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai).

Công ty CP Sonadezi Giang Điền kính thông tin đến cộng đồng dân cư đang sinh sống và làm việc tại 02 dự án trên. (Vui lòng xem các file đính kèm bên dưới).

Trân trọng.

 

Công bố thông tin môi trường đối với dự án KCN Giang Điền

Công bố thông tin môi trường đối với dự án Cao ốc Sonadezi

Tin tức liên quan

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.