Quyết định về việc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty CP Sonadezi Giang Điền xin thông tin về việc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Sonadezi Giang Điền theo Quyết định số 718/QĐ-SGDHN ngày 16/12/2021.

Để biết thêm chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin tại đây.

Trân trọng.