Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty CP Sonadezi Giang Điền gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Kèm theo là Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Để biết thêm chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng xem Nghị Quyết tại đây và Thông báo tại đây. 

Trân trọng.