[THÔNG TIN COVID-19] - Từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Chỉ thị 19 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó có những đổi mới trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch kể từ 00 giờ ngày 09/10/2021.

Xem chi tiết Chi tiết Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 08/10/2021 tại đây.


Tin tức liên quan