Bức tranh FDI 6 tháng tại Việt Nam: Dấu ấn Nhật Bản

(Nguồn: CafeF.vn)

Tin tức liên quan

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.