Công bố thông tin môi trường Dự án KCN Giang Điền

Kính gửi: Quý Khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng cư dân.

Thực hiện theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác của Chính phủ, Công ty CP Sonadezi Giang Điền công bố thông tin môi trường, công khai thông tin kết quả quan trắc chất thải tự động, liên tục và kết quả quan trắc chất thải định kỳ trên trang thông tin điện tử của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

(Vui lòng xem các file đính kèm dưới đây).

Trân trọng thông tin.

Công bố thông tin về bảo vệ môi trường KCN Giang Điền.

Số liệu quan trắc tự động nhà máy XLNT số 1 - KCN Giang Điền.

Số liệu quan trắc tự động nhà máy XLNT số 2 - KCN Giang Điền.

Kết quả quan trắc định kỳ KCN Giang Điền.

Tin tức liên quan