Thu hút đầu tư tại các KCN tỉnh Đồng Nai năm 2019

Theo số liệu của Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, trong năm 2019, các KCN tỉnh Đồng Nai đã cấp GCNĐKĐT cho 111 dự án mới với tổng vốn đầu tư 1.145,17 triệu USD, đồng thời điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 620 dự án, trong đó có 126 dự án điều chỉnh tăng vốn với mức vốn tăng là 819,44 triệu USD, 01 dự án giảm vốn 175.000 USD. Tổng cấp mới và điều chỉnh vốn là 1.964,44 triệu USD.

Trong năm 2019, thu hút được 31 dự án có quy mô lớn, vốn đầu tư từ 10 triệu USD trở lên. Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất Chang Shin tại KCN Tân Phú có vốn đầu tư 100 triệu USD (sản xuất mũ giày dép, linh kiện giày), Nhà máy Công ty TNHH Otsuka Techno Việt Nam tại KCN Nhơn Trạch VI có vốn đầu tư 72 triệu USD (sản xuất các sản phẩm từ plastic), Nhà máy Công ty TNHH Sebang Battery Vina tại KCN Dệt may Nhơn Trạch có vốn đầu tư 60,1 triệu USD (sản xuất các sản phẩm ắc-quy, pin axit chì).

Nhìn chung kết quả thu hút đầu tư đến nay khả quan, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 196% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2019 là 01 tỷ USD); thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 203% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2019 là 2.000 tỷ đồng).

(Nguồn: DIZA)

Tin tức liên quan

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.