Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.

Các thông tin về đăng ký đấu giá, xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.


Tin tức liên quan