Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Sonadezi Giang Điền theo Thông báo số 3699/TB-SGDHN ngày 20/12/2021.

Để biết thêm chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin tại đây.

Trân trọng.