Thu hút đầu tư nước ngoài tỉnh Đồng Nai năm 2018

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn năm 2018 tính đến ngày 31/12/2018 là 1.915,53 triệu USD, đạt  104% so với cùng kỳ năm 2017 (1.839,12 triệu USD), đạt 191% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 131 dự án với tổng vốn 1.045 triệu USD; 107 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 870 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 31/12/2018 trên địa bàn tỉnh có là 1.883 dự án với tổng vốn đầu tư 33,78 tỷ USD, trong đó:

- Dự án còn hiệu lực: 1.387dự án, tổng vốn đăng ký 28,58 tỷ USD. Bao gồm:
+ Ngoài KCN: 160 dự án, vốn đăng ký 4,93 tỷ USD.
+ Trong KCN: 1.227 dự án, vốn đăng ký 23,65  tỷ USD.

- Dự án đã thu hồi hoặc hết thời gian hoạt động:  496 dự án thu hồi tổng vốn 5 tỷ USD, gồm:
+ Ngoài KCN: 155 dự án, vốn đăng ký 3,1 tỷ USD.
+ Trong KCN: 341 dự án, vốn đăng ký 2,04 tỷ USD.

Các dự án đầu tư nước ngoài cấp mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh khá tốt, tăng 91,5% kế hoạch năm (1.000 triệu USD), bằng 104% so với cùng kỳ.
- Các dự án mới của nhà đầu tư chủ yếu thuộc các quốc gia châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Trong đó 55 dự án đầu tư Hàn Quốc có tổng vốn đầu tư đăng ký là 305,2 triệu USD (chiếm 42% tổng số dự án và chiếm 29,2% tổng vốn đầu tư của các dự án FDI thu hút mới); 18 dự án Nhật Bản có tổng vốn đầu tư đăng ký là 113,7 triệu USD (chiếm 13,74% tổng số dự án và chiếm 11% tổng vốn đầu tư của các dự án FDI cấp mới);  10 dự án Đài Loan có tổng vốn đầu tư đăng ký là 58,2 triệu USD (chiếm 7,63% tổng số dự án và chiếm 5,57% tổng vốn đầu tư của các dự án FDI cấp mới).

- Về quy mô: Trong số 131 dự án cấp mới có 33 dự án có vốn đầu tư trên 10 triệu USD, vốn đầu tư đăng ký 741,7  triệu USD chiếm 71% tổng vốn đầu tư mới.

- Về ngành nghề đầu tư của các dự án cấp mới :
+ Ngành công nghiệp 118 dự án/815,7 triệu USD chiếm tỷ lệ 90% số dự án  và 78%  tổng vốn đầu tư dự án cấp mới;
+ Ngành dịch vụ 05 dự án/39,08 triệu USD chiếm 4% số dự án và 4% tổng vốn đầu tư dự án cấp mới;
+ Ngành bất động sản 08 dự án/190 triệu USD, chiếm 6% số dự án và 18% tổng vốn đầu tư dự án cấp mới.

- Trong năm 2018 có 552 lượt điều chỉnh Giấy phép/ Giấy chứng nhận đầu tư và cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, gồm 530 lượt điều chỉnh dự án trong Khu công nghiệp và 22 lượt điều chỉnh dự án Ngoài khu công nghiệp. Trong đó, số dự án điều chỉnh tăng vốn : 107 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm  870,4 triệu USD:
+ Ngoài KCN: 04 dự án, vốn đăng ký tăng  27,2 triệu USD.
+ Trong KCN: 103 dự án, vốn đăng ký tăng 843,2 triệu USD.

(Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai)

 


Tin tức liên quan

Công bố thông tin môi trường Dự án KCN Giang Điền

Công bố thông tin môi trường Dự án KCN Giang Điền

Thực hiện theo các quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, Công ty CP Sonadezi Giang Điền công bố thông tin môi trường về Dự án KCN Giang Điền đến Quý Khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng cư dân.
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.