Thu hút đầu tư nước ngoài tỉnh Đồng Nai 09 tháng đầu năm 2019

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 09 tháng đầu năm 2019 là 1.368 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018 (1.295,8 triệu USD), tăng 36,8% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 78 dự án với tổng vốn đăng ký 728,77 triệu USD; 84 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 639,47 triệu USD.

Về lĩnh vực đầu tư: Các dự án thu hút trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh là thu hút có chọn lọc, ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường... Các dự án đầu tư điều chỉnh có nội dung đa dạng như điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô dự án, tăng vốn đầu tư và vốn góp...

Về quốc gia: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai chủ yếu thuộc các quốc gia châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...Lũy kế đến ngày 20/9/2019 trên địa bàn tỉnh có là 1.962 dự án với tổng vốn đầu tư 35,09 tỷ USD, trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.442 dự án tổng vốn 29,78 tỷ USD; 520 dự án thu hồi tổng vốn 5,31 tỷ USD. Các dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

(Nguồn: Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai)

Tin tức liên quan