Thu hút đầu tư nước ngoài tỉnh Đồng Nai 09 tháng 2018

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn tính đến 12/9/2018 là 1.295,8 triệu USD, đạt  135% so với cùng kỳ năm 2017 (955,5 triệu USD), đạt 129% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 81 dự án với tổng vốn 603 triệu USD; 77 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 692,7 triệu USD.

Về lĩnh vực đầu tư: Các dự án thu hút trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh là thu hút có chọn lọc, ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường... Các dự án đầu tư điều chỉnh có nội dung đa dạng như điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô dự án, chuyển địa điểm thực hiện dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, tăng vốn đầu tư và vốn góp...

Về quốc gia: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai chủ yếu thuộc các quốc gia Châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc... Ngoài ra còn có các quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều dự án với tổng vốn đầu tư lớn như: British Virgin Islands, Đức,…

Lũy kế đến ngày 12/9/2018 trên địa bàn tỉnh có là 1.833 dự án với tổng vốn đầu tư 33,1 tỷ USD, trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.354 dự án tổng vốn 28,05 tỷ USD; 479 dự án thu hồi tổng vốn 5,11 tỷ USD. Các dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, 03 quốc gia dẫn đầu theo thứ tự là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

(Nguồn: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai)

Tin tức liên quan