Thu hút đầu tư nước ngoài tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm 2019

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 06 tháng đầu năm 2019 là 1.094 triệu USD, đạt 119% so với cùng kỳ năm 2018 (913,83 triệu USD), đạt 109,4% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 51 dự án với tổng vốn đăng ký 515,67 triệu USD; 58 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 578,95 triệu USD.

Về lĩnh vực đầu tư: Các dự án thu hút trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh là thu hút có chọn lọc, ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường... Các dự án đầu tư điều chỉnh có nội dung đa dạng như điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô dự án, tăng vốn đầu tư và vốn góp...

Về quốc gia: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai chủ yếu thuộc các quốc gia châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Lũy kế đến ngày 30/6/2019 trên địa bàn tỉnh có là 1.936 dự án với tổng vốn đầu tư 34,88 tỷ USD, trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.416 dự án tổng vốn 29,57 tỷ USD; 520 dự án thu hồi tổng vốn 5,31 tỷ USD. Các dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

(Nguồn: dpidongnai.gov.vn)


Tin tức liên quan