Hiến máu tình nguyện năm 2019 "Góp sức nhỏ - Trao yêu thương vì sức khỏe cộng đồng"

Chương trình Hiến máu tình nguyện là hoạt động được tổ chức thường niên nằm trong khuôn khổ các hoạt động tình nguyện của Công ty CP Sonadezi Giang Điền. Nhằm hưởng ứng đợt vận động hiến máu tình nguyện của Công đoàn Tổng Công ty Sonadezi, sáng ngày 02/8/2019 tại Cao ốc Sonadezi các CB.NV Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tích cực tham gia Chương trình Hiến máu tình nguyện do Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy thực hiện.

Vì lợi ích của cộng đồng và trên tinh thần “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp”, Chương trình Hiến máu tình nguyện 2019 đã tiếp nhận 281 đơn vị máu từ 281 tình nguyện viên là các CB.NV của Công ty CP Sonadezi Giang Điền, Tổng công ty Sonadezi và các Công ty thành viên của Sonadezi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Sonadezi, số lượng máu được tiếp nhận từ các tình nguyện viên dùng để đáp ứng nhu cầu máu, điều trị và cấp cứu cho bệnh nhân tại các bệnh viện trong Tỉnh và Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy. Với ý nghĩa cao cả đó, Chương trình Hiến máu nhân đạo đã thu hút sự tham gia của nhiều cá nhân đã liên tục hiến máu ở các ngày hội hiến máu các năm trước và tiếp tục duy trì cho đến hiện tại. Theo số liệu thống kê của bộ phận y tế Công ty, tính đến ngày 02/8/2019 số lượng CB.NV Công ty CP Sonadezi Giang Điền tham gia hiến máu được trao Giọt máu hồng là 21 người, Huy hiệu đồng là 05 người, Huy hiệu bạc là 05 người và có 05 CB.NV đã tham gia hiến máu từ 14 lần trở lên.

Tham gia Chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2019 vì sức khỏe cộng đồng của Công ty CP Sonadezi Giang Điền không chỉ mang đến sự sống cho nhiều người mà còn là một hành động cao cả thể hiện sự hiểu biết và lòng nhân ái. Đồng thời, hoạt động này đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Sau đây là một số hình ảnh của Chương trình:


​Các CBNV chuẩn bị kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máuCBNV đang thực hiện các bước kiểm tra sức khỏa trước khi tham gia hiến máu​


Ông Võ Huỳnh Trung Hưng – Bí thư Chi bộ Công ty CP Sonadezi Giang Điền tham gia hiến máu nhân đạo lần thứ 14 và đã được trao Huy hiệu bạc


​Ông Đào Văn Khoa – Nhân viên y tế Công ty CP Sonadezi Giang Điền tham gia hiến máu nhân đạo lần thứ 15 và đã được trao Huy hiệu bạc

Tin tức liên quan