Thông báo vv phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng  thông báo đến Quý cổ đông về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (đợt 1). Các nội dung chính của đợt phát hành như sau:

+ Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.

+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty.

+ Tỷ lệ phát hành: 1:0,2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua sẽ được mua thêm 0,2 cổ phần mới phát hành).

+ Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 16/9/2020 đến 16h00 ngày 01/12/2020.

+ Thời gian thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 16/9/2020 đến 16h ngày 08/12/2020.

Thông tin chi tiết, tài liệu hướng dẫn và các mẫu hồ sơ, Quý cổ đông vui lòng xem các file đính kèm dưới đây.

Thông báo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hướng dẫn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua CP.

Mẫu giấy đăng ký mua cổ phần.

Mẫu giấy ủy quyền mua cổ phần.

Mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua CP.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền mua.

 

Tin tức liên quan

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Sinh hoạt dã ngoại nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và Sinh nhật Quý I cho CBNV

Sinh hoạt dã ngoại nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và Sinh nhật Quý I cho CBNV

Nhằm tạo không khí vui tươi nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 cho CB.NV nữ và tổ chức sinh nhật cho CB.NV của Công ty có ngày sinh trong Qúy I/2019, ngày 08/3/2019 Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tổ chức chuyến sinh hoạt dã ngoại tại Khu du lịch Bửu Long cho CB.NV Công ty với nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa.
Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2019 xã Giang Điền

Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2019 xã Giang Điền

Sáng ngày 20/2/2019 tại Hội trường UBND xã Giang Điền, các thành viên Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Chi đoàn Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tham dự lễ Giao nhận quân năm 2019.