Thông báo vv phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng  thông báo đến Quý cổ đông về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (đợt 1). Các nội dung chính của đợt phát hành như sau:

+ Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.

+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty.

+ Tỷ lệ phát hành: 1:0,2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua sẽ được mua thêm 0,2 cổ phần mới phát hành).

+ Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 16/9/2020 đến 16h00 ngày 01/12/2020.

+ Thời gian thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 16/9/2020 đến 16h ngày 08/12/2020.

Thông tin chi tiết, tài liệu hướng dẫn và các mẫu hồ sơ, Quý cổ đông vui lòng xem các file đính kèm dưới đây.

Thông báo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hướng dẫn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua CP.

Mẫu giấy đăng ký mua cổ phần.

Mẫu giấy ủy quyền mua cổ phần.

Mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua CP.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền mua.

 

Tin tức liên quan

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2019

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2019

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền được tổ chức trang trọng tại Trung tâm dã ngoại thanh thiếu nhi thuộc TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Hành trình về nguồn năm 2019

Hành trình về nguồn năm 2019

Ngày 25/5 – 26/5/2019 Chi đoàn Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã phối hợp cùng Chi đoàn Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổ chức Hành trình về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu di tích Trường Dục Thanh – TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.