Thông báo vv phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng  thông báo đến Quý cổ đông về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (đợt 1). Các nội dung chính của đợt phát hành như sau:

+ Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Tổng số cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu.

+ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại Công ty.

+ Tỷ lệ phát hành: 1:0,2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền mua sẽ được mua thêm 0,2 cổ phần mới phát hành).

+ Thời gian thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 16/9/2020 đến 16h00 ngày 01/12/2020.

+ Thời gian thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 16/9/2020 đến 16h ngày 08/12/2020.

Thông tin chi tiết, tài liệu hướng dẫn và các mẫu hồ sơ, Quý cổ đông vui lòng xem các file đính kèm dưới đây.

Thông báo phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hướng dẫn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua CP.

Mẫu giấy đăng ký mua cổ phần.

Mẫu giấy ủy quyền mua cổ phần.

Mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua CP.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền mua.

 

Tin tức liên quan

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Ngày 10/10/2020, Chi bộ Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tiến hành tổ chức trang trọng buổi Lễ Kết nạp Đảng viên năm 2020 tại Nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu
Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Ngày 24/9/2020, Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh đã diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Sonadezi thuộc Công ty CP Sonadezi Giang Điền.