Thông báo vv chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-SZG-HĐQT ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018,

Công ty CP Sonadezi Giang Điền xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận cổ tức:

- Tất cả cổ đông của Công ty chốt đến ngày 07/12/2018.

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 4%/mệnh giá (400 đồng/cổ phần).

2. Thời gian, địa điểm, thủ tục nhận cổ tức:

- Thời gian chi trả: từ ngày 25/12/2018.

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở của Công ty CP Sonadezi Giang Điền vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/12/2018.

- Thủ tục nhận cổ tức:

+ Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: cổ đông đến nhận cổ tức phải mang theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy chứng nhận ĐKKD hoặc CMND hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo mẫu bên dưới.

+ Trường hợp cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản: cổ đông đăng ký theo mẫu bên dưới và gửi về Phòng Kế toán Công ty. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền, phí chuyển tiền do cổ đông thanh toán.

Trân trọng thông báo.

* Thông báo vv chi tạm ứng cổ tức năm 2018 (đợt 1)

* Mẫu giấy ủy quyền

* Mẫu giấy yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyền khoản

 

Tin tức liên quan

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Ngày 10/10/2020, Chi bộ Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tiến hành tổ chức trang trọng buổi Lễ Kết nạp Đảng viên năm 2020 tại Nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu
Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Ngày 24/9/2020, Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh đã diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Sonadezi thuộc Công ty CP Sonadezi Giang Điền.