Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo đến quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

Công ty CP Sonadezi Giang Điền thực hiện chốt danh sách cổ đông vào lúc 16h30 ngày 25/03/2019 để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Thời gian dự kiến họp: ngày 12/4/2019.

Địa điểm họp: trụ sở chính của Công ty.

Thông báo mời họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông, đồng thời tài liệu họp sẽ được đăng tải lên website của Công ty (mục "Tin tức Công ty").

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Công ty hoặc qua số điện thoại Công ty (0251.3833388) nhánh 149 hoặc 0906.794.987 (Mr. Hà)

Trân trọng thông báo.
Xin vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Tin tức liên quan

Công trình Thanh niên năm 2020

Công trình Thanh niên năm 2020

Sáng ngày 23/5/2020, Chi đoàn Công ty đã triển khai Công trình thanh niên - Sơn hàng rào tại Cao ốc Sonadezi.
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.