Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo đến quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

Công ty CP Sonadezi Giang Điền thực hiện chốt danh sách cổ đông vào lúc 16h30 ngày 02/4/2018 để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 23/4/2018.

+ Địa điểm họp: tại trụ sở chính của Công ty.

+ Thông báo mời họp sẽ được gửi đến quý cổ đông, đồng thời tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website của Công ty (mục Tin tức Công ty).

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Công ty hoặc liên hệ qua số điện thoại (0251) 3833389 (nhánh 113) hoặc 0906.794.987 (Mr. Hà).

Trân trọng thông báo.

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Tin tức liên quan

Công trình Thanh niên năm 2020

Công trình Thanh niên năm 2020

Sáng ngày 23/5/2020, Chi đoàn Công ty đã triển khai Công trình thanh niên - Sơn hàng rào tại Cao ốc Sonadezi.
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.