Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: lúc 8h00 ngày 23/4/2018 (Thứ Hai).

2. Địa điểm: Hội trường 3.18, Tòa nhà Sonadezi, Số, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Thông qua quyết toán chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty.

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018.

- Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Thông qua chủ trương thực hiện dự án mở rộng KCN Giang Điền.

- Thông qua chủ trương hợp tác, thành lập liên doanh với Công ty Sanki (Nhật Bản).

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

-  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. Tài liệu: Tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website http://www.sonadezi-giangdien.vn (Mục Tin tức Công ty) và đồng thời được phát cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

5. Thành phần và điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty CP Sonadezi Giang Điền theo danh sách chốt trước 16h30 ngày 02/4/2018 có quyền tham dự họp. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự họp, cổ đông phải ủy quyền theo mẫu đính kèm.

Đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo bản gốc CMND/ Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

6. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức cuộc họp được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận vào Phiếu Đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp (đính kèm) và gửi về Công ty CP Sonadezi Giang Điền: 

- Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Hoặc số fax: 0251.3833.399 trước 14h00 ngày 20/04/2018. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Phương Hà – Phòng Kinh doanh - Tel 0906.794.987 – 0251.3833.388 ext 113.

Hân hạnh được đón tiếp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

     CHỦ TỊCH

   (Đã ký)

Thư mời họp và Phiếu đăng ký tham dự

Tin tức liên quan

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Ngày 10/10/2020, Chi bộ Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tiến hành tổ chức trang trọng buổi Lễ Kết nạp Đảng viên năm 2020 tại Nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu
Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Ngày 24/9/2020, Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh đã diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Sonadezi thuộc Công ty CP Sonadezi Giang Điền.