Thông báo kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2020

Công ty CP Sonadezi Giang Điền kính thông báo đến Quý cổ đông về kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2020, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 10.000.000 cổ phần.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua thêm 0,2 cổ phần mới).

- Số lượng cổ đông đăng ký mua/chuyển nhượng quyền mua: 91 cổ đông.

- Số lượng cổ phần đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua/chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua là: 4.898.000 cổ phần.

- Số lượng cổ phần không được cổ đông và người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết là 5.102.000 cổ phần sẽ bị hủy.

- Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành: 48.980.000.000 đồng.

Căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như trên, Công ty thực hiện điều chỉnh Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông (tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đã mua thêm).

Đề nghị Quý cổ đông làm thủ tục nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần điều chỉnh tại:

- Công ty CP Sonadezi Giang Điền – Tầng 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 30/12/2020 đến ngày 05/01/2021.

* Quý cổ đông vui lòng đem theo CMND/HC/CCCD và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hiện hữu khi đến làm thủ tục nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần điều chỉnh.

Quý cổ đông vui lòng xem Thông báo đính kèm.

+ Thông báo kết quả chào bán cổ phần & điều chỉnh Sổ CNSHCP.

+ Nghị quyết HĐQT v/v kết quả chào bán CP và xử lý số CP không được phân phối hết.

+ Giấy CNĐKDN điều chỉnh lần I.

Trân trọng.

Tin tức liên quan

Hội nghị Người lao động năm 2019 và Tổng kết năm 2018

Hội nghị Người lao động năm 2019 và Tổng kết năm 2018

Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2019, Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019 và tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty. 
Về nguồn và kết nạp Đảng viên mới

Về nguồn và kết nạp Đảng viên mới

Ngày 09/11/2018, Chi bộ Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tổ chức chuyến đi Về nguồn tại Khu di tích lịch sử Minh Đạm thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu...
Sinh nhật CBNV Công ty Quý III, IV

Sinh nhật CBNV Công ty Quý III, IV

Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức buổi chúc mừng sinh nhật các CB.NV có ngày sinh trong tháng Quý III và IV tại Khu Resort Vietsopetro.