Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 113/NQ-SZG ngày 14/4/2020 và  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20a/NQ-SZG-HĐQT ngày 26/8/2020, Hội đồng quản trị xin thông báo đến toàn thể Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (đợt 1).

Thông tin cụ thể về thời điểm chốt, Quý cổ đông vui lòng xem Thông báo đính kèm dưới đây.

Trân trọng.

Thông báo về việc chốt DS cổ đông thực hiện phát hành cổ phần.

Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành và PAPH đính kèm.

Tin tức liên quan

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Sinh hoạt dã ngoại nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và Sinh nhật Quý I cho CBNV

Sinh hoạt dã ngoại nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và Sinh nhật Quý I cho CBNV

Nhằm tạo không khí vui tươi nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 cho CB.NV nữ và tổ chức sinh nhật cho CB.NV của Công ty có ngày sinh trong Qúy I/2019, ngày 08/3/2019 Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tổ chức chuyến sinh hoạt dã ngoại tại Khu du lịch Bửu Long cho CB.NV Công ty với nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa.
Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2019 xã Giang Điền

Tham dự Lễ giao nhận quân năm 2019 xã Giang Điền

Sáng ngày 20/2/2019 tại Hội trường UBND xã Giang Điền, các thành viên Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Chi đoàn Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tham dự lễ Giao nhận quân năm 2019.