Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 113/NQ-SZG ngày 14/4/2020 và  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20a/NQ-SZG-HĐQT ngày 26/8/2020, Hội đồng quản trị xin thông báo đến toàn thể Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (đợt 1).

Thông tin cụ thể về thời điểm chốt, Quý cổ đông vui lòng xem Thông báo đính kèm dưới đây.

Trân trọng.

Thông báo về việc chốt DS cổ đông thực hiện phát hành cổ phần.

Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành và PAPH đính kèm.

Tin tức liên quan

Công trình Thanh niên năm 2020

Công trình Thanh niên năm 2020

Sáng ngày 23/5/2020, Chi đoàn Công ty đã triển khai Công trình thanh niên - Sơn hàng rào tại Cao ốc Sonadezi.
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Công ty CP Sonadezi Giang Điền thông báo tuyển dụng Nhân viên dự án làm việc tại văn phòng Công ty và Khu công nghiệp Giang Điền.