Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Ngày 12/4/2019, tại Hội trường 3.18 Tòa nhà Sonadezi đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của công ty CP Sonadezi Giang Điền.

Theo kế hoạch đã được các cổ đông thống nhất, sáng ngày 12/4/2019, Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại Tòa nhà Sonadezi.

Cuộc họp năm nay có sự tham dự của 43 cổ đông và đại diện ủy quyền sở hữu 48.775.000 cổ phần, chiếm 97,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, do đó cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định. 

Tại cuộc họp, các cổ đông đã thống nhất thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Quy chế làm việc của Đại hội. Các cổ đông cũng đã nghe Đoàn Chủ tịch và Ban điều hành trình bày các báo cáo và tờ trình để xin ý kiến thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019, kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát...

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung họp và thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

* Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

​Ban tổ chức, đại biểu và toàn thể cổ đông tham dự họp thực hiện nghi thức Chào cờ trước khi tiến hành cuộc họp. Sự kiện năm nay có sự tham dự của Ông Phan Đình Thám - Tổng giám đốc Tổng công ty Sonadezi.


Đại diện Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp.


Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch gồm Ông Nguyễn Thế Phòng - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa và Bà Nguyễn Thị Hạnh - Tổng giám đốc Công ty


Thành phần Ban thư ký do Chủ tọa giới thiệu.Đoàn Chủ tịch và các thành viên Ban điều hành trình bày các Báo cáo và Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.Sau khi nghe trình bày các nội dung họp, các cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết cho ý kiến.


Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông


Đại diện Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ


Sau khi các cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ông Nguyễn Thế Phòng - Chủ tọa cuộc họp phát biểu bế mạc và cảm ơn Quý cổ đông tham dự, đóng góp ý kiến. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.


Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

 


Tin tức liên quan

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Ngày 10/10/2020, Chi bộ Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tiến hành tổ chức trang trọng buổi Lễ Kết nạp Đảng viên năm 2020 tại Nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu
Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Ngày 24/9/2020, Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh đã diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Sonadezi thuộc Công ty CP Sonadezi Giang Điền.