Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Sáng ngày 14/4/2020, Công ty CP Sonadezi Giang Điền tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại trụ sở Công ty - Cao ốc Sonadezi.

Đại hội năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Ban tổ chức đã chủ động thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước và cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an toàn cho cổ đông, đại biểu tham dự và CBNV Công ty.

Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi phiếu biểu quyết về Đại hội với tỷ lệ tán thành cao đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020, chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung quan trọng khác.

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Ông Nguyễn Thế Phòng - Chủ tịch HĐQT chủ tọa cuộc họp và Bà Nguyễn Thị Hạnh - Tổng giám đốc Công ty điều khiển cuộc họp

Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội

Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu

Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Sau khi dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua, Ông Nguyễn Thế Phòng - Chủ tọa thay mặt ĐHĐCĐ tuyên bố bế mạc Đại hội. ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty CP Sonadezi Giang Điền kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

 

Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

Tin tức liên quan

Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Ngày 24/9/2020, Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh đã diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Sonadezi thuộc Công ty CP Sonadezi Giang Điền.