Họp cổ đông sáng lập Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Ngày 23.6.2017, tại Hội trường 3.23, Tòa nhà Sonadezi đã diễn ra cuộc họp cổ đông sáng lập của Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

Sự kiện có sự tham dự của toàn bộ cổ đông sáng lập Công ty, đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Sonadezi.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã trình bày về Đề án thành lập Công ty CP Sonadezi Giang Điền, dự thảo Điều lệ công ty và báo cáo tình hình góp vốn. Tất cả các cổ đông đã thảo luận và đồng ý thông qua Đề án thành lập Công ty và Điều lệ Công ty.

Tất cả cổ đông sáng lập cùng nhau góp vốn thành lập Công ty CP Sonadezi Giang Điền với vốn điều lệ là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), tương đương 50.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/01 cổ phần.

Cũng tại cuộc họp, tất cả cổ đông sáng lập đã thống nhất cử bà Nguyễn Thị Hạnh là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Sonadezi Giang Điền để ký và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập công ty. Việc bổ nhiệm chính thức chức danh Tổng giám đốc sẽ được thực hiện sau khi Công ty CP Sonadezi Giang Điền được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

     

Tất cả các cổ đông sáng lập đã thống nhất với các nội dung họp và ký tên vào Biên bản thỏa thuận góp vốn. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 00 phút cùng ngày.

 

Tin tức liên quan

Công trình Thanh niên năm 2020

Công trình Thanh niên năm 2020

Sáng ngày 23/5/2020, Chi đoàn Công ty đã triển khai Công trình thanh niên - Sơn hàng rào tại Cao ốc Sonadezi.
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.