Đại hội Công đoàn Công ty CP Sonadezi Giang Điền 2018

Chiều ngày 31/01/2018, tại Văn phòng Công ty đã diễn ra Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền lần I, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội có sự tham dự của gần 80 công đoàn viên Công ty, đại diện Ban thường vụ Công đoàn cơ sở Tổng công ty Sonadezi, đại diện đảng ủy, chi bộ và ban lãnh đạo Công ty.


Bà Cao Thị Lệ Thu - thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ông Trịnh Cường - đại diện Ban thường vụ Công đoàn cơ sở phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ông Võ Huỳnh Trung Hưng - đại diện Đảng ủy, chi bộ Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sau khi giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu cử, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Sonadezi Giang Điền khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Tin tức liên quan

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Ngày 10/10/2020, Chi bộ Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tiến hành tổ chức trang trọng buổi Lễ Kết nạp Đảng viên năm 2020 tại Nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu