Đồng Nai: Thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng đầu năm 2017

Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 9 tháng đầu năm 2017

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn 9 tháng đầu năm 2017 tính đến ngày 18/9/2017 là 955,5 triệu USD, đạt 55,3% so với cùng kỳ năm 2016 (1.728,3 triệu USD), đạt 95,5% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 55 dự án với tổng vốn 339,4 triệu USD; 84 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 616,08 triệu USD.
Về lĩnh vực đầu tư: Các dự án thu hút trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh là thu hút có chọn lọc, ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường... Các dự án đầu tư điều chỉnh có nội dung đa dạng như điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô dự án, tăng vốn đầu tư và vốn góp...

Về quốc gia: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai chủ yếu thuộc các quốc gia Châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...trong đó các dự án cấp mới của Hàn Quốc có vốn đầu tư gần 82 triệu USD chiếm 34,5% trong tổng vốn đầu tư cấp mới từ đầu năm tới nay. Ngoài ra còn có các quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều dự án với tổng vốn đầu tư lớn như: British Virgin Islands, Đức,…
Lũy kế đến ngày 18/9/2017 trên địa bàn tỉnh có là 1.718 dự án với tổng vốn đầu tư 31,1 tỷ USD, trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.300 dự án tổng vốn 26,27 tỷ USD; 418 dự án thu hồi tổng vốn 4,84 tỷ USD. Các dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, 03 quốc gia dẫn đầu theo thứ tự là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

Một số dự án tiêu biểu trong 9 tháng đầu năm 2017
* Dự án cấp mới:
- Dự án Công ty TNHH Powerknit Việt Nam  (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam), vốn đầu tư đăng ký 60 triệu USD (British Virgin Islands).
- Dự án Công ty TNHH Pou Phong Việt Nam (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam), vốn đầu tư đăng ký 55 triệu USD (British Virgin Islands);
- Dự án Chi nhánh Công ty CP CN Nhựa Phú Lâm, vốn đầu tư đặng ký 24 triệu USD (Đài Loan)

*. Dự án tăng vốn:
- Dự án Công ty TNHH Pou Sung VN của Hongkong tại KCN Bàu Xéo với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 80 triệu USD;
- Dự án Công ty TNHH Full way của Marshall tại KCN Long Khánh với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 50 triệu USD;   
- Dự án Công ty TNHH Powerknit VN của British Islands tại KCN Bàu Xéo với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 40 triệu USD.

(Nguồn: Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Nai)

Tin tức liên quan